Uprzejmie informujemy, iż z w dniu dzisiejszym tj. 31.08.2022 r. zakończy się projekt pn. „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław”realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Twoje Smaki” w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS  pn.: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO ”. Dziękujemy Uczestnikom za udział. 

Informujemy, że projekt pn. „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław” zakończy się 31.08.2022 r. Są to już ostatnie dni realizacji usług opiekuńczych w ramach I edycji projektu. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postaci usług opiekuńczych, realizowanych w ich miejscach zamieszkania. Łącznie udzielonych zostanie 1072 godzin usług opiekuńczych w dni powszednie, soboty, niedziele i święta min. 10 mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

To już ostatni miesiąc realizacji projektu pn. „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław” w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS  pn.: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”. Przypominamy, że projekt zakończy się 31.08.2022 r. W ramach w/w projektu świadczymy bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta lub gminy Inowrocław, dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie m.in. w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (żywieniowe, gospodarcze, organizacyjne), opieki higienicznej, pielęgnacyjnej (mycie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, słanie łóżka), pielęgnacji zaleconej przez lekarza, np. masowanie, oklepywanie, nie wchodzących w zakres usług specjalistyczne, zapewnienia / ułatwienia kontaktów z otoczeniem, z rodziną, środowiskiem lok. (organizacja wyjść z mieszkania, zaspokajanie potrzeb duchowych, w tym religijnych, kulturalno – rekreacyjnych) oraz inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.

 

Przypominamy o trwającym projekcie pn. „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław” w terminie od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. Projekt realizowany  jest  w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS  pn.: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”. Uczestnicy projektu korzystają z  bezpłatnych usługi opiekuńczych, świadczonych w ich miejscach zamieszkania  

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym, poprzez zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych 10 osobom fizycznym zamieszkującym na terenie miasta i gminy Inowrocław w powiecie inowrocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim, dotkniętym skutkami COVID-19, w szczególności osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 3 miesięcy realizacji projektu. Cel projektu "Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław" doprowadzi do zwiększenia liczby świadczonych usług opiekuńczych oraz środowisk, w których te usługi są świadczone w mieście i gminie Inowrocław, a tym samym zgodny jest z celem programu i celem projektu grantowego.

 

Uprzejmie informujemy, że jesteśmy w trakcie realizacji projektu pn. „Pogodna Jesień w mieście i gminie Inowrocław” w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS  pn.: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”. Za realizację projektu odpowiada Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki” z siedzibą przy ul. Dubienka 2, 88-100. Uczestnicy projektu korzystają z bezpłatnych usług opiekuńczych świadczonych w dni powszednie, soboty, niedziele i świętą w terminie do 31.08.2022 r.

Łącznie udzielonych zostanie 1072 godzin usług opiekuńczych w dni powszednie, soboty, niedziele i święta min. 10 mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Ponadto, celem projektu jest zapewnienie kontynuacji zatrudnienia dla opiekunów/ek oraz dostępu do dofinansowanych usług opiekuńczych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.06.2022r. - 31.08.2022 r.


 

Podkategorie

Restauracja "Twoje Smaki"

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 +48 733 666 364
 ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
otwarte: pn-pt 9:00 - 17:00
 
Znajdź nas:

Informacja PFR

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych).

Zobacz gdzie się znajdujemy: