Podsumowanie projektu

 

POMAGAMY Z GŁOWĄ!

Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych osób starszych.

Projekt realizowany został w okresie od 01.04.2018 do 31.12.2018 i obejmowała swym zasięgiem mieszkańców powiatu inowrocławskiego w województwie Kujawsko-Pomorskim.
Skierowany był do 64 osób powyżej 60 roku życia, w tym:

- pierwsza grupa to osoby, które nabyły podstawowe umiejętności w opiece nad rówieśnikami, którzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności (40 osób),

- druga grupa to osoby, które sprawują opiekę nad pacjentem, w związku z jego złym stanem psychicznych bądź fizycznym ( 32 osoby, w tym 8 wolontariuszy z grupy pierwszej).
Wszystkie osoby ukończyły 60 lat.

Celem projektu było poprawienie jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Dzięki uczestnictwu w projekcie 64 osoby, w tym 40 w wieku 60+ , które nabyły podstawowe umiejętności w opiece nad rówieśnikami, którzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności.

Zrealizowano 8 wykładów otwartych dotyczących usług społecznych, na których wszyscy uczestnicy projektu dowiedzieli się jak taką opiekę świadczyć. W wykładach otwartych uczestniczyło 40 osób. Tematy wykładów obejmowała:

- Analizę demograficzną seniorów.

- Żywienie w wieku senioralnym.

- Problem starzenia się.

- Opis usług opiekuńczych.

- Bezpieczeństwo seniorów.

W ramach projektu odbyło się szkolenie dla wolontariuszy i opiekunów faktycznych, podnoszące kompetencje w formie kształcenia. Szkoleniem objętych było 32 osoby podzielone na 4 grupy. Przeprowadzono 4 cykle szkoleń teoretyczno – praktycznych. Program szkolenia obejmował m.in.:

- rolę i zadania opiekuna,

- choroby wieku podeszłego,

- obserwacje chorego, pomiar i analiza parametrów,

- prawidłowe żywienie ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych

Zapewniono opiekunom faktycznym oraz wolontariuszom poradnictwo indywidualne w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiające poruszanie się po różnych strefach wsparcia. Porad udzielili m.in. prawnik, ratownik, pielęgniarką.

Zorganizowano praktyki dla 8 wolontariuszy, którzy nabyli doświadczenie w kwestii opieki nad osobą zależną.

W październiku i listopadzie zorganizowano wyjście do teatru w ramach integracji kulturalno-społecznej, które miało na celu wymianę doświadczeń między opiekunami, wolontariuszami oraz słuchaczami wykładów, a także zrelaksowanie opiekunów faktycznych.

Sfinansowano usługi opiekuńcze, które umożliwiły uczestnictwo w projekcie opiekunom faktycznym w szkoleniach i doradztwie niniejszego zadania.


 

POMAGAMY Z GŁOWĄ! Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych
osób starszych”

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020


 

Restauracja "Twoje Smaki"

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 +48 733 666 364
 ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
otwarte: pn-pt 9:00 - 17:00
 
Znajdź nas:

Informacja PFR

Beneficjent oświadcza, że zgodnie z § 14 ust. 1 lit. i) Regulaminu dopełnił obowiązku umieszczenia na swojej stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób odwiedzających, informacji o uzyskaniu Subwencji Finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem udzielającym wsparcia był PFR oraz zobowiązuje się utrzymywać tę informację przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia Subwencji Finansowej (o ile Beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych).

Zobacz gdzie się znajdujemy: