POMAGAMY Z GŁOWĄ!

Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych osób starszych.

Projekt realizowany został w okresie od 01.04.2018 do 31.12.2018 i obejmowała swym zasięgiem mieszkańców powiatu inowrocławskiego w województwie Kujawsko-Pomorskim.
Skierowany był do 64 osób powyżej 60 roku życia, w tym:

- pierwsza grupa to osoby, które nabyły podstawowe umiejętności w opiece nad rówieśnikami, którzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności (40 osób),

- druga grupa to osoby, które sprawują opiekę nad pacjentem, w związku z jego złym stanem psychicznych bądź fizycznym ( 32 osoby, w tym 8 wolontariuszy z grupy pierwszej).
Wszystkie osoby ukończyły 60 lat.

Celem projektu było poprawienie jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Dzięki uczestnictwu w projekcie 64 osoby, w tym 40 w wieku 60+ , które nabyły podstawowe umiejętności w opiece nad rówieśnikami, którzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności.

Zrealizowano 8 wykładów otwartych dotyczących usług społecznych, na których wszyscy uczestnicy projektu dowiedzieli się jak taką opiekę świadczyć. W wykładach otwartych uczestniczyło 40 osób. Tematy wykładów obejmowała:

- Analizę demograficzną seniorów.

- Żywienie w wieku senioralnym.

- Problem starzenia się.

- Opis usług opiekuńczych.

- Bezpieczeństwo seniorów.

W ramach projektu odbyło się szkolenie dla wolontariuszy i opiekunów faktycznych, podnoszące kompetencje w formie kształcenia. Szkoleniem objętych było 32 osoby podzielone na 4 grupy. Przeprowadzono 4 cykle szkoleń teoretyczno – praktycznych. Program szkolenia obejmował m.in.:

- rolę i zadania opiekuna,

- choroby wieku podeszłego,

- obserwacje chorego, pomiar i analiza parametrów,

- prawidłowe żywienie ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych

Zapewniono opiekunom faktycznym oraz wolontariuszom poradnictwo indywidualne w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiające poruszanie się po różnych strefach wsparcia. Porad udzielili m.in. prawnik, ratownik, pielęgniarką.

Zorganizowano praktyki dla 8 wolontariuszy, którzy nabyli doświadczenie w kwestii opieki nad osobą zależną.

W październiku i listopadzie zorganizowano wyjście do teatru w ramach integracji kulturalno-społecznej, które miało na celu wymianę doświadczeń między opiekunami, wolontariuszami oraz słuchaczami wykładów, a także zrelaksowanie opiekunów faktycznych.

Sfinansowano usługi opiekuńcze, które umożliwiły uczestnictwo w projekcie opiekunom faktycznym w szkoleniach i doradztwie niniejszego zadania.


 

POMAGAMY Z GŁOWĄ! Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych
osób starszych”

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020


 

Projekt „POMAGAMY Z GŁOWĄ! Edukacja wolontariuszy i opiekunów faktycznych osób starszych” realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną „Twoje Smaki” w Inowrocławiu, w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Celem projektu jest:

·       Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

·       Nabycie podstawowych umiejętności w opiece nad rówieśnikami, którzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności.

·       Przygotowanie uczestników do świadczeń usług opiekuńczych.

Przewidziane w projekcie działania:

·       Wykłady otwarte.

·       Szkolenia dla wolontariuszy oraz opiekunów faktycznych.

·       Indywidualne poradnictwo: lekarza, rehabilitanta, psychologa, prawnika.

·       Praktyki dla wolontariuszy

·       Integracja kulturalna i społeczna

·       Finansowanie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych

Projekt skierowany jest do trzech grup docelowych zamieszkujących powiat inowrocławski.

  • Osoby zainteresowane zdobyciem podstawowej wiedzy z zakresu Polityki Senioralnej. Zakładana ilość uczestników tej grupy to 40 osób w wieku 60+
  • Grupa będzie liczyła 32 osoby, w tym 24 opiekunów faktycznych a także dodatkowo 8 wolontariuszy z grupy 1.
  • Osoby starsze o ograniczonej samodzielności będące pod opieką opiekunów faktycznych z grupy drugiej. Grupa ta będzie liczyła 24 osoby w wieku 60+

Łączna ilość osób biorących udział w projekcie będzie wynosiła 88 osób.

Restauracja "Twoje Smaki"

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 +48 733 666 364
 ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
otwarte: pn-pt 9:00 - 17:00
 
Znajdź nas:
 
 
 

 

Zobacz gdzie się znajdujemy: